CultuurContentement Banner

JOUW GEMEENTE

CULTUURGEMEENTE?

Er gebeurt in jouw stad of gemeente vast al heel wat voor amateurkunstenaars, verenigingen, kunstinstellingen, erfgoedorganisaties, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra. Maar wat kan beter? En waar kan je stad of gemeente in de toekomst extra op inzetten?

Om hier een beeld van te krijgen deden we deze burgerbevraging van juni tot en begin november 2017. Deze bevraging is inmiddels gesloten. Alle input wordt verwerkt en in rapporten gegoten. Voor elke gemeente met meer dan 100 respondenten wordt een rapportje gemaakt. 

RAPPORTEN

100 = rapport

Elke gemeente met meer dan 100 respondenten krijgt automatisch een rapportje op maat. Dit geeft ze uniek inzicht in de mening van hun inwoners op het cultuurbeleid.

Voor iedereen toegankelijk

Iedereen die het wenst kan het inzicht krijgen in de gepubliceerde rapporten. De rapporten zullen beschikbaar zijn ná ons evenement dat doorgaat in februari of maart.

Rapporten voor regio’s

Samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen komt veel voor. De gemeenten en regio’s willen we graag bedienen door een regiorapport op te stellen. Dit doen we bijvoorbeeld al voor de regio Meetjesland. Regio’s die hier interesse in hebben kunnen dat kenbaar maken via info@cultuurcontentement.be

Geen 100?

Heeft jouw gemeente geen 100 respondenten, maar wil je graag toch inzicht in de resultaten? Goed nieuws: dat kan! Let wel: het rapport wordt minder uitgebreid en de andere rapporten krijgen voorrang. Later geven we meer informatie over deze optie.

WAAROM DEZE BEVRAGING?

CultuurContentement scene 3

Het lijkt nog ver weg, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan (2018). Het lokale cultuurbeleid verdient extra aandacht. En daar valt veel onder: bibliotheken, (amateur)kunsten, cultuur- en gemeenschapscentra, het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, erfgoed, enzovoort. Je komt er meer mee in aanraking dan je denkt!

We waren zeer benieuwd naar de waardering en verwachtingen van inwoners over heel Vlaanderen en Brussel. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om cultuur en hoe beoordelen zij de inzet van hun gemeente?

We zijn ervan overtuigd dat de opgeworpen vragen aanleiding geven tot uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen voor amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra in het Vlaamse landschap.

WAT WERD ER GEVRAAGD?

De vragen gingen over verschillende aspecten van cultuur in je gemeente. Bijvoorbeeld over het aanbod.

Ook waren we benieuwd hoe de gemeente inzet op ondersteuning. Is er ruimte voor artistiek talent? Geeft je gemeente advies als je iets wil organiseren?

In totaal waren er iets meer dat 20 vragen en een veelvoud aan subvragen. Aan het einde vroegen we de deelnemers naar hun droom voor hun gemeente. Dat werd heel ruim geïnterpreteerd. Van een dansavond voor senioren tot een beter openbaar vervoerbeleid.

CultuurContentement scene 2

BOUWEN AAN EEN STERK CULTUURBELEID

CultuurContentement scene

Deze bevraging is een initiatief van zes sectororganisaties die elke dag ijveren voor een werkbare cultuursector. Zij doen dit door te wegen op wetgeving en door het ondersteunen van culturele organisaties en instellingen.

Zij werken voor deze bevraging samen met professor Ignace Glorieux van de onderzoeksgroep TOR van de VUB.

Maak kennis!

Heb je vragen over het CultuurContentement, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@cultuurcontentement.be of via 02/244.93.39 (FOV)

CultuurContentement Initiatiefnemers
Initiatiefnemer TOR van VUB