CultuurContentement Banner

JOUW GEMEENTE

CULTUURGEMEENTE?

Meer dan 5.500 cultuurliefhebbers uit alle hoeken van Vlaanderen lieten zich recent uit over hun beleving, appreciatie en verwachtingen op vlak van cultuur binnen de eigen gemeente. Op die manier beschikken we over een actuele set indicaties van wat beter kan en waar lokale besturen in de toekomst extra op kunnen inzetten.

RAPPORTEN

100 = rapport

Elf gemeenten hadden meer dan 100 respondenten en krijgen automatisch een rapportje op maat. Dit geeft ze uniek inzicht in de mening van hun inwoners op het cultuurbeleid.

Rapporten voor regio’s

Samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen komt veel voor. De gemeenten en regio’s willen we graag bedienen door een regiorapport op te stellen. Dit doen we bijvoorbeeld al voor de regio Meetjesland. Regio’s die hier interesse in hebben kunnen dat kenbaar maken via info@cultuurcontentement.be

Geen 100?

Heeft jouw gemeente geen 100 respondenten, maar wil je graag toch inzicht in de resultaten? Goed nieuws: dat kan! Let wel: het rapport wordt minder uitgebreid en de andere rapporten krijgen voorrang.

WAAROM DEZE BEVRAGING?

CultuurContentement scene 3

Het lijkt nog ver weg, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan (2018). Het lokale cultuurbeleid verdient extra aandacht. En daar valt veel onder: bibliotheken, (amateur)kunsten, cultuur- en gemeenschapscentra, het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, erfgoed, enzovoort. Je komt er meer mee in aanraking dan je denkt!

We waren zeer benieuwd naar de waardering en verwachtingen van inwoners over heel Vlaanderen en Brussel. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om cultuur en hoe beoordelen zij de inzet van hun gemeente?

We zijn ervan overtuigd dat de opgeworpen vragen aanleiding geven tot uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen voor amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra in het Vlaamse landschap.

WAT WERD ER GEVRAAGD?

De vragen gingen over verschillende aspecten van cultuur in je gemeente. Bijvoorbeeld over het aanbod.

Ook waren we benieuwd hoe de gemeente inzet op ondersteuning. Is er ruimte voor artistiek talent? Geeft je gemeente advies als je iets wil organiseren?

In totaal waren er iets meer dat 20 vragen en een veelvoud aan subvragen. Aan het einde vroegen we de deelnemers naar hun droom voor hun gemeente. Dat werd heel ruim geïnterpreteerd. Van een dansavond voor senioren tot een beter openbaar vervoerbeleid.

CultuurContentement scene 2

ZET ZELF CULTUUR OP DE AGENDA

Maak van Cultuur een thema voor de gemeenteraadsverkiezingen, want de middelen staan onder druk! Gelukkig kan jij daar verandering in brengen. Met deze tools, initiatieven en ideeën, kan het nieuwe gemeentebestuur niet om de bib, het cultuurcentrum, het verenigingsleven, erfgoed, de amateurkunsten om!

Steun lokaal talent

Het Forum voor Amateurkunsten komt met een modelbrief en toetsstenen voor lokaal talent

Blijspel of Tragedie

Hallo? Cultuur! plaatst de cultuurcentra als schakel van het cultuurbeleid in gemeenten. Vind hun visienota hier en neem een kijkje in hun inspiratiebundel.

Bib voor iedereen

Heeft jouw gemeente al de bibliotheekcharter ondertekend?

Vergeet de toekomst niet!

Debattle wil dat jongeren zich in hun stad of gemeente thuis voelen. En dus ook evenveel kunnen zeggen als thuis…De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zijn dé kans to speak out!

BOUWEN AAN EEN STERK CULTUURBELEID

CultuurContentement scene

Deze bevraging is een initiatief van zes sectororganisaties die elke dag ijveren voor een werkbare cultuursector. Zij doen dit door te wegen op wetgeving en door het ondersteunen van culturele organisaties en instellingen.

Zij werken voor deze bevraging samen met professor Ignace Glorieux van de onderzoeksgroep TOR van de VUB.

Maak kennis!

Heb je vragen over het CultuurContentement, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@cultuurcontentement.be of via 02/244.93.39 (De Federatie)

CultuurContentement Initiatiefnemers
Initiatiefnemer TOR van VUB