CultuurContentement Header

WIE ZIT ER ACHTER CULTUURCONTENTEMENT?

Deze bevraging is een initiatief van zes sectororganisaties die elke dag ijveren voor een werkbare cultuursector. Zij doen dit door te wegen op wetgeving en door het ondersteunen van culturele organisaties en instellingen.

Zij werken al enkele jaren samen op overkoepelende thema’s, zoals bijvoorbeeld rond de gevolgen van de zesde staatshervorming op de provincies en de vrijwilligerswetgeving.

Nieuwsbrief

Viermaal per jaar versturen zij een nieuwsbrief naar hun achterban rond lokaal cultuurbeleid. Geïnteresseerd in deze mailing? Inschrijven kan hier.

DE ORGANISATIES

Logo Forum voor Amateurkunsten

Forum voor Amateurkunsten

Het Forum voor Amateurkunsten (FvA) is een Vlaamse middenveldorganisatie die de amateurkunstensector vertegenwoordigt. Het FvA is het overlegcentrum en aanspreekpunt voor kunst in de vrije tijd en aanverwante domeinen.

Het FvA biedt ondersteuning, treedt op als brugfiguur in een breed netwerk, gaat op zoek naar zichtbaarheid en draagkracht voor kunst in de vrije tijd, initieert onderzoek en vergroot de onderlinge samenhang tussen de erkende amateurkunstenorganisaties. Samen staan ze in voor de ondersteuning van 4.000 verenigingen, 1.000-en groepen en een veelvoud aan creatieve individuen.

Meer weten? Ga naar www.amateurkunsten.be, schrijf je in voor één van hun nieuwsbrieven of volg ons op Facebook.

Logo FOV

FOV - Federatie sociaal-cultureel werk

De FOV, federatie sociaal-cultureel werk, is de federatie van alle 127 door de Vlaamse overheid erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Wij groeperen verenigingen als KVLV, de Turkse Unie, Oxfam-Wereldwinkels, Curieus, Davidsfonds, de Gezinsbond; bewegingen als Vredesactie, EVA, Welzijnszorg, Mobiel21; vormingsinstellingen als Kwadraet, Natuurpunt CVN, CCV, PRH, Wisper; en de 13 regionale Vormingplus-centra.

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk kom je bijna overal tegen. Alleen al de 55 verenigingen zijn goed voor meer dan 14.000 lokale afdelingen. En de sector kan rekenen op de inzet van zo’n 200.000 vrijwilligers (da’s bijna een vijfde van het totaal aantal Vlaamse vrijwilligers)!

Meer weten? Bezoek onze website op www.fov.be

Logo OCE

OCE - Overleg Cultureel Erfgoed

Het Overleg Cultureel-Erfgoed, kortweg OCE, is sinds maart 2015 de nieuwe belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector. Als spreekbuis die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen in de sector, verenigt ze ook voor het eerst alle deelsectoren (culturele archiefinstellingen, musea, erfgoedbibliotheken, expertisecentra cultureel erfgoed, organisaties volkscultuur, erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid) in een zelfde overlegplatform.

OCE kon meteen in actie schieten want de Vlaamse overheid startte in diezelfde periode met een participatief traject dat tegen eind 2016 leidt tot een nieuw cultureel-erfgoeddecreet. De belangenbehartiger reageert daarop constructief kritisch en pleit ondermeer voor een beleid dat respect heeft voor alle geledingen: lokaal, regionaal en bovenlokaal.

In augustus 2016 gaven voorzitter Jan De Maeyer en ondervoorzitter Sigrid Bosmans een interview weg in META, het magazine van VVBAD.
Wil je op de hoogte blijven van de werking van OCE, schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief!

Logo oKo

oKo - Overleg Kunsten

oKo (overleg kunstenorganisaties) is de sectorfederatie, werkgeversfederatie en het netwerk van 208 professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel die zich toeleggen op de creatie, de productie, de spreiding, ondersteuning van of die bijdragen tot de participatie aan kunst (muziek, theater, dans, visuele kunsten, audiovisuele kunsten, kunsteducatie en sociaal-artistiek werk).

Door met elkaar het gesprek aan te gaan over maatschappelijke en zakelijke thema’s, komen ze samen op voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving. Gezamenlijk nemen ze standpunten in en ontwikkelen ze beleidsvoorstellen om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen.

www.overlegkunsten.org

Logo VVBAD

VVBAD - Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw (VVBAD) is de beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten sinds 1921. Deze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld en streeft naar uitwisseling van kennis en expertise.

Lees meer op www.VVBAD.be 

Logo VVC

VVC - Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra

Deze nieuwsbrief heeft nieuwe schrijvers. Daarom stelt bij elke editie één van de organisaties zichzelf voor. De eerste is VVC.

VVC is de ledenvereniging van 145 cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel. Het is een innoverend netwerk van cultuurprofessionals en beheerders dat zorgt voor beleidsadvisering, opiniëring en eerstelijns praktijkondersteuning. In december 2015 gaven de coördinatoren van VVC een interview weg in META, het tijdschrift van de VVBAD. Je vindt VVC op Facebook en Twitter of op www.cultuurcentra.be