CultuurContentement Header

VOOR WE ERAAN BEGINNEN...

Fijn dat je wilt deelnemen aan deze bevraging.

Jouw mening is belangrijk voor een levendige culturele omgeving.

We zijn geïnteresseerd in jouw persoonlijke mening over het reilen en zeilen van cultuur in de gemeente waar je nu woont. Gelieve de vragen dan ook steeds in te vullen voor de postcode die u ingeeft (en bijvoorbeeld niet over de bibliotheek of het cultuurcentrum dat u graag bezoekt, maar in een buurgemeente ligt).

Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Als u op sommige vragen niet wenst te antwoorden, kan u die open laten.

Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 12 minuten.

De resultaten geven aanleiding tot verder debat over het belang van cultuur op het lokale bestuursniveau en de manier waarop culturele initiatieven optimaal ondersteund kunnen worden.

Nogmaals bedankt voor je medewerking!